Etablerer prøven

Du har dessverre ingen aktive abonnement for å ta dette kurset.  Kjøp tilgang nå.

Etablererprøven

1 dag
KR 49
  • Umiddelbar tilgang
  • Tilgang i 24 timer
  • Ta testen ubegrenset antall ganger

Etablererprøven

1 uke
KR 129
  • Umiddelbar tilgang
  • Tilgang i 24 timer
  • Ta testen ubegrenset antall ganger
Anbefalt

Etablererprøven

1 måned
KR 245
  • Umiddelbar tilgang
  • Tilgang i 24 timer
  • Ta testen ubegrenset antall ganger

Hva er etablererprøven

Hvem og hvor kan ta prøven?

Etablererprøven skal være en flervalgsprøve som prøver kandidatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Prøven skal være basert på det materiale som er gitt i læreboken: «Læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet», utarbeidet for Nærings- og handelsdepartementet av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge.

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

I Næringsetatens lokaler, Tollbugata 27, (inngang Øvre Slottsgate), 5. etasje, 0157 OSLO. Du kan også ta prøven i andre kommuner.

Demo

Prøv vår demo